// سؤالات متداول

پرسش و پاسخ به مرور تکمیل می گردد

کمیسیون مشارکت در ساخت چقدر است ؟

کمیسیون مشارکت در ساخت یک پروژه، هزینه‌ای است که برای مشارکت در ساخت یک پروژه به صورت جمعی از سوی متقاضیان پرداخت می‌شود و در صورت تأسیس، این هزینه به عنوان سرمایه اولیه برای شروع پروژه استفاده می‌شود.

میزان هزینه کمیسیون مشارکت در ساخت با توجه به نوع پروژه، مکان آن، اندازه آن و شرایط بازار ملک، متفاوت است. از آنجا که هر پروژه ممکن است شرایط مختلفی داشته باشد، بنابراین نمی‌توان یک عدد دقیق برای میزان هزینه کمیسیون مشارکت در ساخت تعیین کرد. با این حال، معمولاً هزینه کمیسیون مشارکت در ساخت پروژه‌های مسکونی در ایران در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از قیمت فروش واحدها است. به عنوان مثال، اگر قیمت فروش یک واحد مسکونی ۲ میلیارد تومان باشد، هزینه کمیسیون مشارکت در ساخت آن معمولاً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.

بهترین قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است ؟

مدل قرارداد مشارکت در ساخت به میزان قابل توجهی متفاوت است و بسته به نوع پروژه، شرایط بازار و شرایط قرارداد، می‌تواند تغییر کند. با این حال، برای انتخاب بهترین مدل قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است به چند مورد مهم توجه کنید:

  1. شفافیت: قرارداد مشارکت در ساخت باید شفاف و واضح باشد و شرایط آن را برای تمامی طرفین قابل فهم کند.

  2. توافق نامه: مدل قرارداد مشارکت در ساخت باید به صورت یک توافق نامه رسمی و شفاف در مورد تعهدات هر طرف و شرایط پروژه تدوین شود.

  3. تعیین نقش و مسئولیت هر طرف: قرارداد باید نقش و مسئولیت هر طرف را در پروژه مشخص کند. برای مثال، نوع مشارکت (مالی، فنی و ...)، مسئولیت های سازنده و متقاضی، تقسیم سود و زیان و...

  4. تعیین شرایط تحویل: قرارداد باید شرایط تحویل پروژه را به صورت دقیق تعیین کند. برای مثال، زمان تحویل، کیفیت ساخت، تعداد واحدهای ساخته شده و ...

  5. حفاظت از حقوق طرفین: قرارداد باید برای حفاظت از حقوق هر طرف در مواردی مانند تأخیر در تحویل پروژه،عدم پرداخت هزینه مشارکت، تأخیر در پرداخت سود و زیان و ... تدوین شود.

  6. معیارهای اندازه‌گیری پروژه: قرارداد باید معیارهای اندازه‌گیری پروژه را به صورت دقیق تعیین کند تا در صورت بروز مشکلات، دو طرف بتوانند به صورت شفاف و بر اساس تعهدات قراردادی رفتار کنند.

  7. قوانین و مقررات مربوطه: قرارداد مشارکت در ساخت باید با قوانین و مقررات مربوطه سازگار باشد و از نظر قانونی معتبر باشد.

  8. مشاوره حقوقی: قبل از امضای هر قرارداد مشارکت در ساخت باید از مشاوره حقوقی با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص صورت گیرد تا قرارداد به صورت کامل و معتبر تدوین شود.

در مجموع، بهترین مدل قرارداد مشارکت در ساخت، مدلی است که برای هر دو طرف (متقاضی و سازنده) قابل فهم و شفاف باشد و تمامی جزئیات پروژه و شرایط قرارداد را به صورت کامل و دقیق تعریف کند. همچنین، این مدل باید با قوانین و مقررات مربوطه سازگار و از نظر قانونی معتبر باشد.

// ما مشاور شما در امر خرید و ساخت هستیم

در صورت نیاز به مشاوره تماس حاصل نمایید

// مرکز پشتیبانی

تیم پشتیبانی ما
همیشه به شما 24/7 کمک می کند