// منطقه 2 تهران

نیاز به سازنده و زمین در منطقه 2 تهران

مشارکت در ساخت به عملیاتی اطلاق می گردد که سازنده به دنبال زمینی در حهت ساخت می گردد و یا این این که بلعکس مالکی دارای زمینی و ملکی کلنگی است که تمایل دارد با استفاده از تیم قدرتمند سازنده و سرمایه داران اقدام به ساخت مجتمع اداری و یا مسکونی و یا تجاری در زمین مربوطه نماید . 

تیم حامی مشارکت با بانکی فوق العاده از زمین داران و سرمایه داران در منطقه 2 تهران اقدام به ارائه خدمات مشارکت در ساخت می نماید.

سازندگان منطقه 2 تهران

حامی مشارکت دارای بزرگترین بانک سازندگان در منطقه 2 تهران می باشد

مالکین منطقه 2 تهران

حامی مشارکت دارای بزرگترین بانک ملک در منطقه 2 تهران می باشد

// چه طوری کار میکنیم ؟

مراحل اجرایی
مشارکت در منطقه 2 تهران

01
انتخاب منطقه
منطقه و محله خود را در تهران انتخاب می کنید و یا با کارشناسان تماس می گیرید
اطلاعات بیشتر
02
ثبت اطلاعات
با توجه به سازنده بودن و یا مالک بودن اطلاعات خود را ثبت کنید.
اطلاعات بیشتر
03
بررسی اطلاعات
اطلاعات ملکی و سرمایه ای شما توسط کارشناسان بررسی و انتخاب می گردد
اطلاعات بیشتر
04
قرارداد مشارکت
با توجه به فایل نهایی عقد قرارداد صورت گرفته و روند اجرایی شروع می گردد
اطلاعات بیشتر
// نیاز به مشارکت در منطقه 2 دارید ؟

با حامی مشارکت تماس بگیرید

// برخی از مراکز مهم منطقه 2

دسترسی به چه مکان هایی دارید؟

در منطقه 2 تهران شما به مراکز پارک ژوراسیک تهران – بوستان نهج البلاغه – بوستان گفت و گو – پارک پردیسان – بوستان پرواز – بوستان رفتگر – سینما برج میلاد – سینما اریکه ایرانیان و پردیس سینمایی شهرک دسترسی خواهید داشت.

// راه ارتباطی سریع با ما

در هر کجای دنیای مجازی
حامی مشارکت حامی سرمایه شماست