// ستارخان تهران

نیاز به سازنده و زمین در ستارخان تهران

مشارکت در ساخت به عملیاتی اطلاق می گردد که سازنده به دنبال زمینی در جهت ساخت می گردد و یا این این که بلعکس مالکی دارای زمینی و ملکی کلنگی است که تمایل دارد با استفاده از تیم قدرتمند سازنده و سرمایه داران اقدام به ساخت مجتمع اداری و یا مسکونی و یا تجاری در زمین مربوطه نماید . 

تیم حامی مشارکت با بانکی فوق العاده از زمین داران و سرمایه داران جهت مشارکت در ساخت در منطقه 2 تهران اقدام به ارائه خدمات مشارکت در ساخت می نماید.

سازنده در ستارخان تهران

حامی مشارکت دارای بزرگترین بانک سازندگان در ستارخان تهران می باشد

ملک در ستارخان تهران

حامی مشارکت دارای بزرگترین بانک ملک در ستارخان تهران می باشد

// چه طوری کار میکنیم ؟

مراحل اجرایی
مشارکت در ساخت حامی مشارکت

01
انتخاب منطقه
منطقه و محله خود را در تهران انتخاب می کنید و یا با کارشناسان تماس می گیرید
اطلاعات بیشتر
02
ثبت اطلاعات
با توجه به سازنده بودن و یا مالک بودن اطلاعات خود را ثبت کنید.
اطلاعات بیشتر
03
بررسی اطلاعات
اطلاعات ملکی و سرمایه ای شما توسط کارشناسان بررسی و انتخاب می گردد
اطلاعات بیشتر
04
قرارداد مشارکت
با توجه به فایل نهایی عقد قرارداد صورت گرفته و روند اجرایی شروع می گردد
اطلاعات بیشتر
مشاوره فناوری اطلاعات

برای از بین بردن نقاط درد گردش کار ، اجرای فناوری جدید و ادغام اوراق بهادار برنامه ، به ذهن برتر ما اعتماد کنید.

ملک
تعداد ملک های موجود در منطقه 2
سازنده
تعداد سازندگان موجود در منطقه 2
// مناطق برگزیده ما

در کدام محله های ستارخان تهران مشارکت می کنیم

// نیاز به مشارکت در ستارخان دارید ؟

با حامی مشارکت تماس بگیرید

// برخی از مراکز مهم ستارخان

دسترسی به چه مکان هایی دارید؟

در منطقه ستارخان تهران شما به بازار بزرگ سنتی ستارخان – مجتمع تجاری توحید و مرکز تجاری سپهر  دسترسی خواهید داشت.

// راه ارتباطی سریع با ما

در هر کجای دنیای مجازی
حامی مشارکت حامی سرمایه شماست